Begrazingsbeheer

De mooiste vorm van begrazing is met natuurlijke kuddes, waarin de groep zich op een zo natuurlijk mogelijke manier ontwikkelt en hierdoor uit alle verschillende leeftijds categorieën bestaat, waarbij er elk jaar weer jonge dieren geboren worden. Dit komt zo dicht mogelijk bij de “echte” natuur.

Natuurlijk zijn door diverse omstandigheden ook andere vormen denkbaar als alleen groepjes jonge dieren, alleen oudere dieren of alleen dieren van hetzelfde geslacht.Ook kan tijdelijke begrazing soms de juiste keuze zijn voor een gebied. Dit gaat echter wel ten koste van het natuurlijke beeld van de betreffende kudde.

Ekogrön heeft zeer goede ervaringen met Schotse Hooglanders en Konikpaarden, vooral in gebieden waar de recreatie druk hoog is. Ook begrazen wij met Dexter koeien, Galloway runderen, Shetland pony’s, geiten en schapen. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring met het begrazen in natuur- en recreatiegebieden en kunnen hierdoor uw wensen uitvoeren tegen zeer concurrerende prijzen.

Voordelen van begrazingsbeheer:
– Goedkoper dan maaibeheer
– Past beter in een natuurlijke situatie
– CO2 neutraal
– Meer biodiversiteit doordat het gebied op verschillende manieren
wordt betreden en “gemaaid”