Nieuws uit Lentevreugd bij Wassenaar

UPDATE 22 juli 2017
Zoals verwacht loopt het dier alweer een stuk beter. Nog niet 100% maar het herstel verloopt spoedig via de natuurlijke weg, zonder (stressvolle) tussenkomst van mensen.
EINDE UPDATE

Op Lentevreugd loopt helaas een Konikpaard kreupel. Dit paard is hoefbevangen.

In overleg met meerdere dierenartsen is besloten om het dier voorlopig te laten lopen in het gebied en de kans te geven om te herstellen. Hierboven een foto van het betreffende dier op Lentevreugd.

De komende we(e)k(en) zal het dier gemonitord worden, waarbij er doorlopend overleg wordt gevoerd met de betreffende dierenartsen.

Normaal gesproken lopen deze dieren binnen 6 weken weer normaal bij de kudde, mits de dieren met rust gelaten worden door het publiek en de kans krijgen om zelf te herstellen. De andere optie om het dier niet te laten lijden is euthanaseren, maar hiermee zijn wij natuurlijk terughoudend, zeker omdat onze ervaring leert dat deze sterke dieren binnen een paar weken weer normaal lopen.

De vraag aan het publiek: Houdt afstand van de dieren en vooral…..
Laat het dier vooral met rust en ga er NIET achteraan lopen om even te kijken hoe erg het dier kreupel is!